Pogoji uporabe

1) Za vse naše ponudbe, dobave, pogodbene storitve in prodajne pogodbe veljajo izključno spodaj navedeni pogoji prodaje in dostave.

2) Učinkovitost: Da bodo naročila učinkovita, jih moramo mi ali naš pooblaščeni zastopnik potrditi pisno, po faksu ali elektronski pošti.

3) Cene: Dajatve in davki vključeni. Vse cene v funtih sterlingov. Naše cene so navedene franko tovarna. Stroške pakiranja, transporta in zavarovanja krije stranka. Za ponudbe pošiljanja nas kontaktirajte. V nekaterih državah so za vaše naročilo naložene dajatve in davki, ki niso vključeni v naše cene. vse UK na podlagi naročil so Dostavljena dajatev (DDP). Preverite pri lokalnem carinskem uradu. Nekatere države lahko zaračunajo tudi dodatno pristojbino za dostavo. Če ni drugače dogovorjeno, veljajo dejansko objavljeni ceniki na dan sklenitve posamezne prodajne pogodbe.

4) Možnosti plačila: Plačilo s kreditno kartico, PayPal ali predplačilo. Blago ostane v lasti Electro Smog Shieldinga, dokler ni v celoti prejeto končno plačilo.

5) Informacije o izdelku: Za vse izdelke veljajo najnovejši razpoložljivi podatki o izdelku. Informacije o izdelku so na voljo npr. na naši spletni strani www.electrosmogshielding.co.uk

6) Vračila izdelkov: Če z izdelki, ki ste jih izbrali, niste povsem zadovoljni, nam jih lahko vrnete v 14 dneh po prejemu. Izdelki po meri strank, kot so zaščitni material, ki se prodaja na meter, in odprti zabojniki za barve se ne vračajo. Preden pošlje izdelek nazaj, se mora stranka obrniti na Electro Smog Shield po elektronski pošti, telefonu ali pisno. Electro Smog Shielding se bo nato odločil, kako naprej, in o tem obvestil stranko. Stroške vračila krije stranka.

7) garancija: 12-mesečna garancija velja za vse izdelke Electro Smog Shielding. Ta garancija ne omejuje drugih jamstev, kot jih predpisuje zakon.

8) Varnost: Stranka je odgovorna za varno ravnanje z izdelki Electro Smog Shielding in njihovo obdelavo. Stranka je odgovorna tudi za spoštovanje vseh veljavnih varnostnih postopkov, predvsem za preprečevanje električnih nesreč. Stranka mora obvezno upoštevati navodila na ustreznih listih z navodili »Ravnanje in obdelava« (na voljo pri Electro Smog Shielding za Electro Smog Shielding, izdelki za zaščito). Listi z navodili za ravnanje in obdelava bodo po potrebi poslani z izdelkom.

9) Ozemljitev: Vse barve EMR-Shielding (in drugi zaščitni izdelki) morajo biti ustrezno ozemljene, da ne predstavljajo potencialne nevarnosti za varnost potnikov. Stranka je odgovorna za pravilno ozemljitev izdelkov. Ozemljitev mora biti zasnovana in nameščena tako, da je ni mogoče odstraniti ali poškodovati, npr. zaradi igranja otrok, hišnih živali (zlasti mačk in glodalcev) ali kakršne koli druge nesreče. Stranka je dolžna tudi redno vizualno pregledovati ozemljitveno napeljavo, vzdrževati ozemljitev in po potrebi popraviti. Glede na lokalne predpise v nekaterih državah bo za ozemljitev morda potreben pooblaščeni električar. Stranka je odgovorna za upoštevanje vseh veljavnih zakonov in standardov. Za dodatne informacije glejte navodila za ravnanje in obdelava.

10) Izjava o omejitvi odgovornosti: Električni izdelki in inštalacije lahko predstavljajo tveganje za varnost potrošnikov, če se z njimi nepravilno ravnajo. To velja tudi za vse izdelke za zaščito EMR za elektro smog. Electro Smog Shielding zato zavrača vso odgovornost za materialno škodo, telesne poškodbe in smrt zaradi nepravilnega ravnanja z izdelki Electro Smog Shielding. Do danes nismo bili obveščeni niti o enem primeru električne nesreče z vpletenim EMR zaščitnim materialom. Če pa je zaščitni material pomotoma ali po nesreči priključen na vir električne energije, bo zaščitni material prevajal elektriko in bil možen vir elektrošoka in električnega udara. Stranka Electro Smog Shielding ne bo smatrala za odgovorno za kakršen koli tak incident